Strona główna » Nauka » Informacje
Nauka
Działalność badawcza pracowników Wydziału Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 27 maja 2014 roku, 15:54
Działalność badawcza prowadzona jest w ramach wielu projektów naukowo-badawczych, w tym kilku projektów międzynarodowych (współfinansowanych przez Komisję Europejską), projektów Komitetu Badań Naukowych, oraz w ramach tzw. Badań Własnych. Niezależnie od tego, pracownicy Wydziału uczestniczą w wielu badaniach o charakterze projektowo-wdrożeniowym, są autorami opracowań i ekspertyz przygotowywanych dla instytucji centralnych i lokalnych (m.in. dla Ministerstwa Skarbu Państwa), a także dla przedsiębiorstw.
 
Najważniejsze grupy tematyczne realizowanych prac badawczych obejmują:
  • ekonometryczne modelowanie i prognozowanie rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  • funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w krajach kandydujących do UE,
  • restrukturyzację przedmiotową i podmiotową przedsiębiorstw,
  • analizę konkurencyjności przedsiębiorstw gospodarki morskiej,
  • zastosowanie technologii i systemów informatycznych w rekonstrukcji procesów gospodarczych,
  • nowoczesną analizę finansową w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
  • przemiany systemowe polskiej rachunkowości finansowej w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości
  • zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji w Polsce na tle innych krajów.
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania