Strona główna » Nauka » Stopnie naukowe
Nauka
Stopnie naukowe
Aktualizacja: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016 roku, 11:26
Profesury
2015
JOANICJUSZ NAZARKO Z POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

 


Profesury
2014

 
STRZAŁA KRYSTYNA
RYBICKI JACEK

 
Profesury
2013

 
GRAJEWSKI PIOTR
JAREMCZUK KAZIMIERZ

 
Profesury
2011

 
MARTYNIUK TERESA
 

 
Profesury
2009

 
MALARA ZBIGNIEW
 

 
Profesury
2007

 
BIELIŃSKI  JERZY
 

 
Profesury
2006JERZY GIERUSZ

MARIAN HOPEJ – Politechnika Wrocławska

 

 
Profesury
2005


ANDRZEJ BALICKI

MIROSŁAW SZREDER

 

 
Profesury
2004


MAŁGORZATA CZERSKA
FRANCISZEK BŁAWAT - Politechnika Gdańska
MAGDALENA JERZEMOWSKA


 
HABILITACJE
2015
 
Beata Jackowska Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych

Robert Bęben Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowy

Aneta Oniszczuk-Jastrz±bek  Przedsiębiorczo¶ć w budowaniu zdolno¶ci konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Marcin Kalinowski  Dojrzało¶ć rynku akcji. Istota, determinanty, pomiar

Joanna Hołub-Iwan Koncepcja systemu informacji marketingowej w zarz±dzaniu zdrowiem publicznym


HABILITACJE
2014

Jacek Winiarski   Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych

 
Kamila Migdał Najman  Samoucz±ce się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych. Teoria i zastosowania w ekonomii

Krzysztof Najman  Samoucz±ce się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych. Teoria i zastosowania w ekonomii

Piotr Walentynowicz  Uwarunkowania skuteczno¶ci wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce

 

HABILITACJE
2013
 
Zamojska Anna  „Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno - empiryczne”

Wójcik-Karpacz Anna  Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw

 
 
HABILITACJE
2012
 
Karpacz Jarosław  Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw

 
HABILITACJE
2011
 
Gwizdała Jerzy  Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego

 
ZEMKE JERZY  Ryzyka zarz±dzania organizacj± gospodarcz±

MAŃKOWSKI CEZARY  Synergia w logistyce”

 
HABILITACJE
2010
 
 
CZERWIŃSKA TERESA  Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych - istota, uwarunkowania, instrumenty

DĄBROWSKI DARIUSZ  Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów

BOGUSZEWICZ-KREFT MONIKA  Zarzšdzanie doświadczeniem klienta w usługach”

MROZIEWSKI MARIAN  System zarzšdzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna

 
HABILITACJE
2009
 
 
PRZEMYSŁAW LECH  „Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagajšcych zarzšdzanie organizacjš”
 

JERZY AUKSZTOL „Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarzšdzania”
 

 
HABILITACJE
2008
 
PIOTR GRUDOWSKI,  „Podejście procesowe w systemach zarzšdzania jakościš w małych i średnich przedsiębiorstwach”
 

 
WIESŁAW GOLNAU,  „Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy”
 

 
 
Habilitacje
2006


MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA,  „Od gospodarstwa do stołu. Organizacja i zarzšdzanie jakościš oraz bezpieczeństwem produktu żywnościowego.”
 

 
 
 
JULITA WASILCZUK,  „Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne.”
 

 
 
 
BARBARA  GIERUSZ, Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce  rachunkowości.”
 

 
 
 
MARIA  JASTRZĘBSKA, „Polityka budżetowa jednostek samorzšdu terytorialnego.”
 

 
 
Habilitacje
2005
HALINA CZUBASIEWICZ, "Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu."

 
Habilitacje
2004NELLY DASZKIEWICZ, "Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce"
 


PIOTR GRAJEWSKI, "Koncepcja struktury organizacji procesowej."
 

Doktoraty obronione
2016

Jarosław Piotr Wróblewski Ryzyko personalne w zarz±dzaniu zasobami ludzkimi służb marketingowych przedsiębiorstw farmaceutycznych

Promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Lipka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
 
Agnieszka Beata Czarnecka Model komunikacji marketingowej z klientem pokolenia Y w sieciach społeczno¶ciowych

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. SGH dr hab. Teresa Taranko
prof. US dr hab. Ewa Fr±ckiewicz
Dominik Piotr Meller Model szpitalnego systemu informacyjnego w zarz±dzaniu procesem leczenia

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. dr hab. Iga Rudawska Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
 

Beata Joanna Bieżuńska Model oceny jako¶ci i bezpieczeństwa żywno¶ci według standardy GLOBALG.A.P

Promotor:
prof. UG dr hab. Małgorzata Wi¶niewska
Recenzenci:
prof. UP dr hab. Eugenia Czernyszerwicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. WSTiH dr hab. Witold Nierzwicki Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 
Beata Izabela Pabian Model identyfikacji potrzeb szkoleniowych nauczycieli

Promotor:
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Małgorzata Barbara Siemionek Ruskań Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarz±dzania miastem

Promotor:
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Bieliński
prof. dr hab. Jan Duraj Uniwersytet Łódzki


Doktoraty obronione
2015

Marcin Dominik Borsuk Kształtowanie struktury kapitałowej banków

Promotor:
prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Joanna Aleksandra Mikulska Uwarunkowania procesu decyzyjnego dystrybucji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w województwie pomorskim

Promotor:
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
prof. UEW dr hab. Grzegorz Krzos Uniersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UG dr hab. Elżbiera Wojnicka-Sycz
Anna Kamińska-Stańczak Koncepcja rachunkowo¶ci finansowej dla fundacji

Promotor:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzneci:
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska Uniwersytet Szczeciński
prof. UG dr hab. Barbara Gierusz
Magdalena Chomuszko Koncepcja controllingu procesów z wykorzystaniem modelu APQC

Promotor:
prof. UG dr hab. Przemysław Lech
Recenzneci:
dr hab. Piotr Soja Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Marcin Węsierski Adaptacja metodyki DMAIC do usprawniania procesów prosukcyjnych w przemy¶le motoryzacyjnym

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski Politechnika Gdańska
prof. UG dr hab. Małgorzara Wi¶niewska

Katarzyna Welzant Wpływ pomocy publicznej na rozwój specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Promotor:
prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała
Recenzenci:
prof. PG dr hab. Anna Rzeczycka Politechnika Gdańska
prof dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
Wojciech Drozd Komunikacja  jako narzędzie marketingu społecznego w transfuzjologii i transplantologii

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Mruk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. US dr hab. Iga Rudawska Uniwersytet Szczeciński
Michał R. Rynkiewicz Model wdrażania telepracy w firmach informatycznych

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
prof. dr hab. Zygmunt Drażek Uniwersytet Szczeciński
prof. SGH Andrzej Sobczak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lucyna Nowakowska Ocena efektywno¶ci projektów inwestycyjnych w górnictwie naftowym

Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Dziworska
Recenzenci:
prof. US dr hab. Halina Henzel Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Anna Górczyńska

Monika Miętkiewicz Strategie kreowania wizerunku gmin turystycznych pasa nadmorskiego

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. US dr hab. Jolanta Witek Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jacek Rybicki
 
Agnieszka Hajduk Czynniki kształtuj±ce strukturę kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Warto¶ciowych w Warszawie S.A

Promotor:
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
prof. UŁ dr hab. Agnieszka Natasza Duraj Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dagmara Gutowska Koncepcja lean accounting w zarz±dzaniu działalno¶ci± operacyjn± przedsiębiorstw produkcyjnych

Promotor:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Sobańska Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Edward Nowak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Doktoraty obronione
2014

Piotr Grzybowski Model transferu wiedzy ekonomicznej między uczelniami a praktyk± gospodarcz±

Promotor:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara Politechnika Wrocławska 
prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Aleksandra Wiercińska Wykorzystanie benchmarkingu w zarz±dzaniu finansami szpitala

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
prof. UEW dr hab. Robert Kowalak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Arkadiusz Kozłowski Rola i Wykorzystanie informacji spoza próby w badaniach ankietowych

Promotor:
prof. dr hab. Mirosław Szreder
Recenzenci:
prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata
prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt

Andrzej J. SIERADZ Model pomiaru efektywno¶ci inwestycji w technologie informacyjne
w sektorze bankowym w Polsce


Promotor:
Prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
prof. dr hab. Dariusz Dziuba  Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Mirosław Szreder

Elżbieta MAŁECKA Ocena polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego

Promotor:
prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Pyka   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska Hueckel

Krzysztof KOWALKE   Analiza fundamentalna w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji

Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Dziworska
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Marcinek   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Liliana MIERZWIŃSKA  Kierunki doskonalenia zarz±dzania kapitałem ludzkim
z uwzględnieniem warto¶ci organizacyjnych w małych przedsiębiorstwach


Promotor:
prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk   Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemy¶lu
Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Gableta   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 

 
Doktoraty obronione
2013

Arkadiusz HARASIMIUK  Modele referencyjne procesów i usług po¶rednictwa finansowego z wykorzystaniem metod BPM i SOA

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Celina Olszak   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Joanna Barbara STAROSIELSKA  Uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet
w instytucjach i przedsiębiorstwach regionu słupskiego


Promotor:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Ewa ZIMNOWŁOCKA – ŁOZYK  Model adaptacji zawodowej pracownika w firmach rekrutacyjnych

Promotor:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz   Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Ryszard Rutka

Sabina Joanna NOWAK  Prognozowanie stóp zwrotu z walorów notowanych na giełdzie Papierów Warto¶ciowych w Warszawie S.A. na podstawie informacji o nierównowadze rynków cz±stkowych

Promotor:
prof. UG dr hab. P. Miłobędzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Doman   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt

Piotr M.MIELCAREK  Model nadzoru i obsługi informatycznej w polskich holdingach elektroenergetycznych

Promotor:
prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol
Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak

Marek RUTKA  Model oceny procesów szkoleniowych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi

Promotor:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Czesław Zaj±c   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Anna M. KUJAWA  Wykorzystanie narzędzi controllingu w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego

Promotor:
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
prof. dr ha Henryk Lelusz    Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Maria Halina STASZAK  Model procesowego systemu organizacji niepublicznej szkoły wyższej

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Hopej    Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Adam KLIMEK Koncepcja instytucji katastru jako organizacji odpowiedzialnej
za utrzymanie ładu prawnego gruntów


Promotor:
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Hopej   Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer
prof. UG dr hab. Piotr Grajewski

Katarzyna Anna KU¬MICZ   Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarz±dzania uczelni±
Promotor:

prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko   Politechnika Białostocka
Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosława Lasek   Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Juliusz GIŻYŃSKI  Polityka fiskalna jako czynnik wspieraj±cy stabilno¶ć waluty euro
w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej


Promotor:
prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Recenzenci:
prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Szkoła   Główna Handlowa w Warszawie
prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska- Hueckel

Gabriela LISIUS  Racjonalizacja finansowania zadań powiatu w zakresie o¶wiaty
Promotor:

prof. UG dr hab. M. Jastrzebska
Recenzenci:
prof.  UB dr hab. Marzanna Poniatowicz   Uniwersytet w Białymstoku
prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała

Michał Witold CHALASTRA  Integracja systematycznego rachunku kosztów
z budżetowaniem operacyjnym


Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
Prof. UEW dr hab. Waldemar Dotku¶   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Aldona BŁASZKIEWICZ  Uwarunkowania podatkowe decyzji inwestycyjnych
w nieruchomo¶ciach


Promotor:
prof. UG dr hab. Teresa Gostkowska – Drzewicka
Recenzenci:
prof. dr hab. Franciszek Bławat   Politechnika Gdańska
prof. UG dr hab. Lucjan Czechowski

Doktoraty obronione
2012

Marlena Elżbieta MA¦LANKA  Uwarunkowania i kierunki restrukturyzacji Instytutów Badawczych w Polsce
Promotor:

prof. UG dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk   Politechnika Warszawska
Prof. UG dr hab. Jacek Rybicki

Aneta GRYGORUK „Ocena rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działu II
w Polsce po 1990 roku”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Wanda Ronka - Chmielowiec – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Mirosław Szreder

Emilia Renata KONIECZYŃSKA „Zarzšdzanie ryzykiem zdarzeń niepożšdanych
w usługach medycznych”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Recenzenci:
·  prof. PG dr hab. Piotr Grudowski – Politechnika Gdańska
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Wioleta MIKOŁAJCZEWSKA „System motywowania jako narzędzie integracji oczekiwań urzędników z zadaniami jednostek samorzšdu terytorialnego”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Marta Juchnowicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Anna Elżbieta CHMIELECKA „Koncepcja strategii finansowej przedsiębiorstw agro-handlowych w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Adam Kopiński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Przemysław Juliusz JATKIEWICZ „Uwarunkowania zarzšdzania systemem bezpieczeństwa informacji jednostek samorzšdu terytorialnego”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
·  prof. SGH dr hab. Andrzej Sobczak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
·  prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol

Ewa PACHOLCZYK „Model kultury organizacyjnej dostosowanej do strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”
 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Kamila STAŃCZAK – STRUMIŁŁO „Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce”
 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Maria Jastrzębska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – Uniwersytet Szczeciński
·  prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Agnieszka POBŁOCKA „Aktuarialne metody szacowania rezerwy na niezgłoszone zaistniałe szkody w ubezpieczeniach majštkowych”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Mirosław Szreder
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała

Wojciech KOZŁOWSKI „Wpływ funduszy Unii Europejskiej na strukturę finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk – Uniwersytet Łódzki
·  prof. UG dr hab. Maria Jastrzębska

Michał Wojciech KUCIAPSKI „Model zarzšdzania projektami szkoleń elektronicznych z wykorzystaniem języka UML oraz notacji BPMN”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Stanislaw Wrycza
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
·  prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Albin SKWAREK „Model motywacji urzędników gmin”
 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Stefan Tokarski
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Leszek Stefan LEW „Ewolucja kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych
w Polsce”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Barbara Żurawik
Recenzenci:
·  prof. PŁ dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
·  prof. dr hab. Mirosław Szreder

Olga Teresa KOMOROWSKA „Statystyczna ocena poziomu życia
rodzin wychowujšcych niepełnosprawne dzieci w województwie pomorskim”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Mirosław Szreder
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Zenon A. Wiśniewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
·  prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Jagna Anna KLUK „Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych
projektach informatycznych”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
·  prof. SGH dr hab. Beata Czarnacka – Chrobot – Szkoła Główna Handlowa
·  prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol

Anna BAJ – ROGOWSKA „Technologie informacyjne w rozwoju prywatnego
sektora protetyki stomatologicznej”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Celina Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
·  prof. dr hab. Mirosław Szreder

Aleksandra SZEJNIUK „Koncepcja i metody audytu personalnego”
 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Maria Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Jarosław RUDNICKI „Model karier zawodowych w zarzšdzaniu zasobami ludzkimi”
 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
·  prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Arleta PŁAWSKA „Zarzšdzanie kapitałem ludzkim w szkołach publicznych”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
·  prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
·  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Doktoraty obronione
2011

Radosław STOJEK „Ewolucja modeli biznesowych i strategii firm na rynku
telefonii komórkowej”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
Recenzenci:
·  prof. UE dr hab. Jerzy Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Karolina Daria GOŚCINIAK „Wpływ wyceny według wartości godziwej
na obraz polskich spółek giełdowych zawarty w sprawozdaniach finansowych”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
·  prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Łukasz ŻOŁĘDZIEWSKI „Wykorzystanie e-learningu
w zarzšdzaniu przedsiębiorstwem”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Stanislaw Wrycza
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Zygmunt Dršżek – Uniwersytet Szczeciński
·  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Jarosław Sławomir KOBIELA „Metodyka wdrożenia mobilnego systemu CRM
w przedsiębiorstwach produkcyjnych”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Stanislaw Wrycza
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Celina Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
·  prof. UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Michał  IGIELSKI „Uwarunkowania i kierunki doskonalenia zarzšdzania
projektami szkoleniowymi współfinansowanymi przez Unię Europejskš”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Sebastian WILCZEWSKI „Model zarzšdzania zasobami oprogramowania
w organizacjach gospodarczych”

 
Promotor:
·  prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński
·  prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Magda Jadwiga SZNABOWICZ „Kierunki doskonalenia kultury
organizacji procesowych”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Małgorzata Czerska

 
Elżbieta SINGER „Planowanie strategiczne jednostek samorzšdu terytorialnego
w kontekście perspektywy kadencji władz”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
·  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki

Sylwia Krystyna BADOWSKA „Koncepcja wspomagania systemu
innowacji produktowych w sektorze przetwórstwa spożywczego”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Władysław Janasz – Uniwersytet Szczeciński
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Bartłomiej Jerzy GAWIN „Analiza elektronicznego przepływu informacji o pracy
w przedsiębiortwie telekomunikacyjnym”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Mirosława Lasek – Uniwersytet Warszawski
·  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski

Kamila Magdalena RADLIŃSKA „Koncentracja działalności sektora bankowego
 – uwarunkowania i rezultaty”

 
Promotor:
·  prof. PK dr hab. Stanisław Piocha
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Andrzej Herman – Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie
·  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz

Bartosz Szymon MARCINKOWSKI „Modelowanie procesów biznesowych
w firmach deweloperskich z wykorzystaniem języka UML oraz notacji BPMN”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
·  prof. SGH dr hab. inż. Andrzej Kobyliński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
·  prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Marta PENCZAR „Wpływ ochrony konsumenta na integrację rynków
kredytów konsumpcyjnych w UE”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
·  prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

Karol ¦ŚLEDZIK „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków”
 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Maria Sierpińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Ewa ŁĄCZEK – TARAZEWICZ „Diagnoza i kierunki doskonalenia zarzšdzania zmianš na wydziałach ekonomicznych uczelni państwowych na przykładzie Systemu Bolońskiego”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Sławomir RADOMSKI „Badanie akceptacji oprogramowania open source
z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu UTAUT”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
·  prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
·  prof. UG dr hab. Teodor Kulawczuk

Sebastian KLISZ „Model zarzšdzania zasobami leśnymi o charakterze narodowym
w Polsce”

Promotor:
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska
·  prof. UG dr hab. Jan Leśniak

Doktoraty obronione
2010

Marcin KOTARBA  „Procesowy model zarzšdzania wiedzš w organizacji”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – Uniwersytet Warszawski
·  prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Mirosław BETKOWSKI „Strategie marketingowe w transporcie zbiorowym
 miast średniej wielkości w Polsce”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Jan Karwowski – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Marta WIŚNIEWSKA  „Efektywność inwestowania w nieruchomości
 na rynkach międzynarodowych”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Anna Górczyńska
Recenzenci:
·  prof. UMK dr hab. Tadeusz Kufel – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
·  prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Bartosz SEILER „Uwarunkowania funkcjonowania organizacji trzeciego sektora
 w Polsce”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Hanna BORTNOWSKA „Zarzšdzanie rozwojem kompetencji klienta wewnętrznego
 w bankach”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
·  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Dorota JENDZA „Studium przygotowania jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce”
 
Promotor:
·  prof. WSAiB dr hab. Kazimierz Dendura
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – Akademia Morska Gdynia
·  prof. UG dr hab. Malgorzata Wiśniewska

Hanna PIWOWARSKA „Ocena efektywności technicznej wytwarzania energii
 z wykorzystaniem metody DEA”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – Politechnika Białostocka
·  prof. UG dr hab. Krystyna Strzała

Józef HALLER  „Modele organizacji przedsiębiorstw sprzedaży i obsługi samochodów
 osobowych w warunkach regulacji Unii Europejskiej”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
·  prof. dr hab.
·  prof. dr hab.

Michał KOWALIK „Koncepcja monitorowania rynku jako element systemu
 informacji marketingowej”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
·  prof. dr hab.
·  prof. dr hab.

Agata CZOPEK – ROWIŃSKA „Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych
 na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 na przykładzie województwa pomorskiego”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Dorota Czykier - Wierzba
Recenzenci:
·  prof. dr hab.
·  prof. dr hab.

Maria Małgorzata LEŚNIEWICZ „Czynniki kształtujšce konkurencyjność przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce”
 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
Recenzenci:
·  prof. SGH dr hab. Zbigniew Dworzecki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Magdalena GOSTKOWSKA – DRZEWICKA  „Ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju rynku deweloperskiego w Trójmieście”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Lucjan Czechowski
Recenzenci:
·  prof. UMK dr hab. Ewa Hanna Siemińska
·  prof. UG dr hab. Anna Górczyńska 

Marek SZYMAŃSKI „Techniki obrony w sytuacji wrogiego przejęcia
spółek kapitałowych”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
·  prof. SGH dr hab. Andrzej Herman – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
·  prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Mariusz MATYSEK Koncepcja oceny funkcjonowania systemów kontrolnych
w służbie celnej”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
·  prof. dr hab.
·  prof. dr hab.

Roman CZAPIEWSKI „Wykorzystanie systemów zarzšdzania jakościš w kształtowaniu relacji z klientami w sektorze stoczniowym”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska
·  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski

Doktoraty obronione
2009

Jacek Andrzej MAŚLANKOWSKI „Studium uwarunkowań wdrożeń hurtowni
danych w organizacjach gospodarczych”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Mirosława Lasek – Uniwersytet Warszawski
·  prof. dr hab. Bernard Kubiak

Bogdan TCHÓRZ ”Analiza strategii kredytowej wobec kontrahentów
na przykładzie przedsiębiorstw handlu hurtowego”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Urszula Malinowska – SGH Warszawa
·  prof. UG dr hab. Barbara Gierusz

Marta MOCZULSKA ”Partycypacja pracowników w zarzšdzaniu
przedsiębiorstwem. Stan i uwarunkowania”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Arkadiusz Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
·  prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Katarzyna Barbara GRUNWALD ”Uwarunkowania transferu wiedzy
w organizacjach sektora IT. Stan i kierunki doskonalenia”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz – Uniwersytet Zielonogórski
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Maciej Leszek HYŻY „Koncepcja rewizji finansowej odroczonego
podatku dochodowego”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Bronisław Micherda – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
·  prof. UG dr hab. Barbara Gierusz              

Anna MAZURKIEWICZ ”Kapitał ludzki w procesie kształtowania
sprawności organizacji”

 
Promotor:
·  dr hab. Kazimierz Jaremczuk
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
·  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Beata WIERZBICKA ”Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik
rozwoju mikroprzedsiębiorstw turystycznych województwa pomorskiego”

 
Promotor:
·  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński Kraków
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Sylwia BIAŁAS „Kulturowe uwarunkowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
z udziałem kapitału zagranicznego”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Wrocławski
·  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz                   

Wojciech MACHEL ”CRM jako narzędzie tworzenia przewagi konkurencyjnej
na rynku autoryzowanych dealerów samochodów osobowych”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska
·  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki

Sylwia Magda SILSKA-GEMBKA „Dobór metod rozliczania
kontraktów długoterminowych w praktyce polskich przedsiębiorstw”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
·  prof. UMK dr hab. Danuta Dziawgo –UMK Toruń
·  prof. dr hab. Krystyna Dziworska - UG                   

Sebastian Michał BIESZKE ”Koncepcja metodyki wdrażania
zintegrowanych systemów informacyjnych”

 
Promotor:
·  prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński
·  prof. dr hab. Stanisław Wrycza - UG

Doktoraty obronione
2008


Tomasz PEDO „Potrzeby informacyjne inwestorów indywidualnych w świetle polityki rachunkowości”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Akademia Ekonomiczna Poznań
·  prof.UG dr hab. Teresa Martyniuk                    

Wioleta DRYL ”Wykorzystanie audytu jako narzędzia kontroli marketingowej”
 
Promotor:
·  prof.UG dr hab. Barbara Żurawik
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Jan Karwowski – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Szczecin
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański

Radosław DROZD ”Model komunikacji marketingowej na rynku dóbr przemysłowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw energetycznych województwa pomorskiego”
 
Promotor:
·  prof.UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Andrzej Pomykalski – Politechnika  Łódzka
·  prof.UG dr hab. Lucjan Czechowski

Krzysztof CZAJKOWSKI „Rola motywacji w przełamywaniu barier wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarzšdzania”
 
Promotor:
·  prof.UG dr hab. Stefan Tokarski
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Janina Stankiewicz – Uniwersytet Zielonogórski
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka – Uniwersytet Gdański                   

Grzegorz Jacek ZIELIŃSKI ”Koncepcja pomiaru jakości obsługi klienta w zakładach opieki zdrowotnej”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka - Politechnika Gdańska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka – Uniwersytet Gdański

Adam BAREMBRUCH  „Warunki i perspektywy rozwoju działalności pośredników kredytowych”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Marian Łukaszewski
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Danuta Dziawgo – UMK Toruń
·  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz

Jan CIEŚLAK „Struktura kapitału a wartość rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Jan Duraj – Uniwersytet Łódzki
·  prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska – UG

Alicja ANTONOWICZ „Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju franchisingu w Polsce.”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Jerzy Bieliński
Recenzenci:
·  prof. SGH dr hab. Barbara Dobiegała-Korona - Warszawa
·  prof. UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Natalia Bożena JAGODZIŃSKA-SADOWSKA  „Skuteczność funkcjonowania systemów zarzšdzania jakościš wg standardów ISO 9001-2000 w małych i średnich przedsiębiorstwach. Identyfikacja i doskonalenie”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Jan Skalik – AE Wrocław
·  prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Anna PAWŁOWSKA „Statystyczne badania ustawicznego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Andrzej Balicki
Recenzenci:
·  prof. SGH dr hab. Irena Kotowska - Warszawa
·  prof. dr hab. Mirosław Szreder - UG

Angelika KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK „Finansowe aspekty procesów fuzji i przejęć spółek notowanych na GWP w Warszawie S.A.”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Recenzenci:
·  prof. AE dr hab. Romuald Hanisz - Katowice
·  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - UG

Paweł GALIŃSKI  „Finansowanie polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – SGH Warszawa
·  prof.UG dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Doktoraty obronione
2007

 
Anna Maria GOLEC „Nadzór korporacyjny a konkurencyjność spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
 
Promotor:
·  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
·  prof. AGH dr hab. Adam Peszko –  Kraków
·  prof. dr hab. Bogdan Nogalski - UG

Ernest PODGÓRSKI „Koncepcja zmian w nadzorze nad wykonaniem zawodu biegłego rewidenta w Polsce”
 
Promotor:
·  prof.UG dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Bronisław Jan Micherda – AE Kraków
·  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - UG

Mirosław MARCZAK „Skuteczność działań władz samorzšdowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki”
 
Promotor:
·  prof.PK dr hab. Aleksander Szwichtenberg
Recenzenci:
·  prof.AMorskiej dr hab. Barbara Marciszewska
·  prof.UG dr hab. Zbigniew Kreft

Marek OSSOWSKI: „Koncepcja budżetowania kosztów i przychodów państwowej szkoły wyższej”

Promotor:
·  prof.dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
·  prof. dr hab. Ksenia Czubakowska – Uniwersytet Szczeciński
·  prof.UG dr hab. Jerzy Bieliński

Krzysztof SZCZEPANIAK,  „Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce

Promotor:
·  prof.dr hab. Anna Górczyńska
Recenzenci:
·  prof.dr hab. Henryk Gawron - AE Poznań
·  prof.dr hab. Krystyna Dziworska - UG

Anna WOJEWNIK-FILIPKOWSKA, „Wykorzystanie Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych

Promotor:
·  prof.dr hab. Krystyna Dziworska
Recenzenci:
·  prof.dr hab. Ewa Siemińska - UMK Toruń
·  prof.UG dr hab. Anna Górczyńska

Agata BOROWSKA-PIETRZAK, „Funkcjonowanie i uwarunkowania systemu okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitału zagranicznego

Promotor:
·  prof.dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
·  prof.AE dr hab. Wanda Kopertyńska - AE Wrocław
·  prof.UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Małgorzata CYGAŃSKA, „Ocena i postulowane kierunki zmian w systemie budżetowania kosztów szpitali”
 
Promotor:
·  prof.dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
·  prof. US dr hab. Maria Hass-Symoniuk Uniwersytet Szczeciński
·  prof. UG dr hab. Kazimierz Gorczyński Uniwersytet Gdański

Doktoraty obronione
2006


Agnieszka SAŁEK-IMIŃSKA , „Ocena efektywności systemu zarzšdzania środowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej”
 
Promotor:
·  prof.dr hab. Stanisław Piocha
Recenzenci:
·  prof.dr hab. Bazyli Poskrobko WSE Białystok
·  dr hab. Jan Leśniak prof. UG

Anna GÓRALEWSKA-SŁOŃSKA , „Struktura funkcji kierowania w szkołach ponadgimnazjalnych – identyfikacja i uwarunkowania”

Promotor:
·  dr hab. Stefan Tokarski prof. UG
Recenzenci:
·  prof.dr hab.inż.  Jan Skalik  AE Wrocław
·  prof.dr hab. Małgorzata Czerska UG

Aleksandra CZECHOWSKA , „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju zastosowań systemów elektronicznej wymiany danych w organizacjach gospodarczych”

Promotor:
·  prof.dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
·  prof.dr hab. Andrzej Małachowski AE Wrocław
·  dr hab. Paweł Miłobędzki prof. UG

Małgorzata GRABUS, "Koncepcja działań dostosowujšcych kulturę organizacji przedsiębiorstw deweloperskich do ich strategii"

Promotor:
·  prof.dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
·  prof.dr hab. Arkadiusz Potocki AE Kraków
·  prof.dr hab. Ryszard Rutka UG

Aneta MAZUR-JELONEK, "Uwarunkowania i skutki wdrożonych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych w energetyce"

Promotor:
·  prof.dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
·  dr hab. Kazimierz Dobrzański  prof. AE w Poznaniu
·  prof.dr hab. Małgorzata Czerska UG

Joanna PRÓCHNIAK, "Fundusze poręczeń kredytowych jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw"

Promotor:
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarz±dzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarz±dzania