Strona główna » Nauka » Monografie dostępne online
Nauka
Monografie dostępne online
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 września 2016 roku, 10:58
1) Problemy współczesnego zarządzania, pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Ewy Wycinki.
2) Information management, pod redakcją Bernarda F. Kubiaka i Andrzeja Sieradza.
3) Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, pod redakcją Ryszarda Wierzby, Eugeniusza Gostomskiego, Marty Penczar, Moniki Liszewskiej, Piotra Górskiego, Juliusza Giżyńskiego, Elżbiety Małeckiej.
4) Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, pod redakcją Krzysztofa Szczepaniaka i Anny Wojewnik-Filipkowskiej.
5) Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji pomorza, autorstwa Małgorzaty Wiśniewskiej i Piotra Grudowskiego.
6) Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie. Nowe wyzwania, pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Pauliny Nogal-Meger.
7) Information management in practice, pod redakcją Bernarda F. Kubiaka i Jacka Maślankowskiego.
8) Information systems development and applications, pod redakcją S. Wryczy.
9) Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel 2016, pod redakcją Doroty Buchnowskiej.
10) Zarządzanie ryzykiem i wartością organizacji - współczesne wyzwania, pod redakcją Piotra Pisarewicza i Pawła Galińskiego.
11) Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, pod redakcją Haliny Czubasiewicz, Piotra Grajewskiego i Jarosława Waśniewskiego,
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania