Strona główna » Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
Aktualizacja: Piątek, 01 kwietnia 2016 roku, 10:53
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
(dawniej Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów UG)

Organizatorem studiów jest Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 101, tel. kom. 0 725 991 047, tel. (058) 523 14 23
Kierownikiem studiów jest prof. dr  hab. Jerzy Gierusz
 
W programie studiów m.in.:
  • rachunkowość finansowa,
  • rachunkowość zarządcza,
  • rachunek kosztów,
  • międzynarodowe standardy rachunkowości  zasady prowadzenia księgi  przychodów i rozchodów,
  • prawo podatkowe
 
Zajęcia (ogółem 240 godz.) odbywają się co 2 tygodnie, w piątki po południu oraz soboty i trwają 2 semestry.
 
 
Nabór na studia prowadzony jest według kolejności zgłoszeń (w tej chwili przyjmujemy zgłoszenia na październik 2016) oraz prowadzony jest przez cały rok.
 
Opłaty: 4400 zł  za całość (4 raty)
Dokumenty które należy złożyć:
  • ksero dyplomu
  • 1 zdjęcie
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o przyjęcie
 
Dokumenty można wysyłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków UG
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 SOPOT
 
Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe: PeKaO S.A.IV O/Gdańsk  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  z dopiskiem: Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków (edycja nr ….) Imię Nazwisko
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania