Strona główna » Rekrutacja » Studia I stopnia
Rekrutacja
Studia pierwszego stopnia - licencjackie
Aktualizacja: Czwartek, 28 kwietnia 2016 roku, 17:33
  • przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, (wyjątek stanowią kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią poza granicami Polski)
  • trwają 3 lata (6 semestrów),
  • wybór specjalności następuje po 3 semestrze (z wyjątkiem specjalności Financial Analyst na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Aplikacje informatyczne w biznesie na kierunku Informatyka i Ekonometria, gdzie wybór następuje w trakcie rekrutacji),
  • przygotowują do pracy w określonych zawodach i nowoczesnych specjalnościach,
  • kończą się uzyskaniem tytułu licencjata,
  • przygotowują do studiów II stopnia (magisterskich) na wielu kierunkach i wielu uczelniach,
  • realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania