Strona główna » Rekrutacja » Studia II stopnia
Rekrutacja
Studia drugiego stopnia - magisterskie
Aktualizacja: Czwartek, 02 lipca 2015 roku, 18:13
  • przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny,
  • trwają 2 lata (4 semestry),
  • umożliwiają uzyskanie nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu wybranego kierunku i specjalności studiów,
  • przygotowują do kreatywnej pracy w określonych zawodach,
  • przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie,
  • kończą się uzyskaniem tytułu magistra,
  • realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania