Strona główna » Rekrutacja » Studia I stopnia » Niestacjonarne » dokumenty
Rekrutacja
Dokumenty
Aktualizacja: Czwartek, 22 września 2016 roku, 14:58

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG, korzystając z elektronicznie wygenerowanego konta kandydata.

Po ogłoszeniu listy rankingowej kandydatów wszystkie znajdujące się na niej osoby zobowiązane są do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych w białej, tekturowej teczce następujących dokumentów:

  • własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  • świadectwo dojrzałości w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub szkołę (stara matura) lub kserokopię jednego z wymienionych dokumentów poświadczoną przez Uniwersytet Gdański;
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez szkołę średnią, organ samorządu terytorialnego, notariusza, Biuro Rekrutacji lub komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów;
  • aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, p. 009,
od poniedziałku do piątku 11:00-17:00, sobota 9:00-12:00

zobacz na mapie

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie http://ug.edu.pl/rekrutacja

Wydział Zarządzania
Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
tel.: +48 58 523 11 38

Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania