Strona główna » Rekrutacja » Studia II stopnia » Stacjonarne » certyfikaty
Rekrutacja
Certyfikaty
Aktualizacja: Czwartek, 11 czerwca 2015 roku, 10:41
Certyfikaty i inne uprawnienia, które można uzyskać w trakcie lub po zakończeniu studiów na Wydziale Zarządzania UG
 
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA
Ukończenie tej specjalności zwalnia studenta z 9 spośród 14 egzaminów,  jakie należy zdać aby uzyskać kwalifikacje ACCA.
Są to następujące egzaminy:
Fundamentals (F1 – F9):
F1 – Accountant in Business,
F2 -  Management Accounting,
F3 – Financial Accounting,
F4 – Corporate and Business Law,
F5 -  Preformance Management,
F6 -  Taxation,
F7 – Financial Reporting,
F8 – Audit and Assurance,
F9 – Financial Management.
Wydział Zarządzania UG uzyskał, jako jeden z niewielu w kraju, stosowne akredytacje ACCA.
Specjalność: Biegły rewident
Ukończenie tej specjalności upoważnia studenta do wystąpienia do Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów uznanie 6  spośród 10 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.
Są to następujące egzaminy:
1) Prawo podatkowe część I,
2) Prawo podatkowe część II,
3) Rachunkowość finansowa,
4) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
5) Sprawozdania finansowe i ich analiza,
6) Rewizja finansowa.
 
Kierunek Informatyka i ekonometria
Specjalności: Aplikacje informatyczne w biznesie (AiB) oraz Informatyka ekonomiczna
W trakcie studiów na wymienionych wyżej specjalnościach uzyskać można certyfikaty:
Cisco:
CCNA R&S: Introducing to Network
CCNA R&S: Routing and Switching Essentials CCNA R&S: Scaling Networks CCNA R&S: Connecting Networks CCNA Wireless
Microsoft:
Kurs 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3; Kurs 10267: Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio; Kurs 10264: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio; Kurs 10263: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio; Kurs 20481: Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript; Kurs 10061 Creating a Multidimensional Solution in SQL Server Analysis Services 2008; Kurs 10062: Customizing Cube Functionality in SQL Server Analysis Services 2008;Kurs 47083 Querying Microsoft SQL Server 2012 Databases Jump Start
 
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości
Absolwent  studiów stacjonarne I stopnia, a także studia II stopnia na specjalności: Inwestycje i nieruchomości, otrzymuje zaświadczenie, potwierdzające zgodność programu studiów z obowiązującymi minimami programowymi studiów podyplomowych,  w zakresie szacowania nieruchomości. Dokument ten zaświadcza, iż Absolwent spełnia jeden z warunków ubiegania się o państwowe uprawnienia  do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
Specjalność: Zarządzanie jakością i środowiskiem
1. We współpracy z jednostką certyfikacyjną Bureau Verita Polska, w ramach wykładów obowiązkowych i wspomagających je zajęć dodatkowych studenci tej specjalności mogą uzyskać:
  • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001 – na studiach I i II stopnia
  • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 – na studiach I i II stopnia
  • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 – na studiach I i II stopnia
2. We współpracy z jednostką certyfikacyjną Bureau Verita Polska, w ramach wykładu do wyboru - II stopień studiów:
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BHP.
3. We współpracy z Polish Six Sigma Academy, na II stopniu studiów w ramach wykładu do wyboru prowadzonego w formie konkursu, dla jego zwycięzców:
  • Szkolenie Six Sigma Black Belt
  • Szkolenie Six Sigma Green Belt
  • Szkolenie Six Sigma w Minitabie
  • Certyfikat Six Sigma Belt – dla każdego studenta II roku II stopnia, pod warunkiem średniej min. 4,5 z przedmiotu Six Sigma
4. We współpracy z Flextronics Polska, na II stopniu studiów w ramach konkursu „Walcz o Staż”:
  • Płatny, 3-miesięczny staż dla trzech osób.
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania