Strona główna » Studenci » Koła naukowe
Studenci
Koło Naukowe Informatyki L!der
www: http://knilider.org/
e-mail: kontakt@knilider.org
Opiekun: dr Jacek Maślankowski
Koło Naukowe LBO Private Equity
www:
e-mail: lbo@wzr.ug.edu.pl
Opiekun: dr Błażej Lepczyński, dr Joanna Próchniak
Koło Naukowe Econometrics
www: http://econometrics.wzr.pl
e-mail: kneconometrics@gmail.com
Opiekun: prof UG dr hab. Anna Zamojska
Koło Naukowe Finansów i Controllingu KNAFiC
www: http://www.knafic.xn.pl
e-mail: knafic.wzr@gmail.com
Opiekun: dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka
Turystyczne Koło Naukowe "Świat bez granic"
www:
e-mail: turystyka@wzr.ug.edu.pl
Opiekun: dr Renata Płoska
Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Środowiskiem QualiTEAM UG
www: http://qualiteamug.wzr.pl
e-mail: knqualiteam@gmail.com
Opiekun: Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska, dr inż. Ewa Malinowska
Koło Naukowe Katedry Marketingu "Pryzmat"
www: http://pryzmat.wzr.pl
e-mail: market@wzr.pl
Opiekun: dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
Koło Naukowe Metod Ilościowych
www: http://knmi.wzr.pl
e-mail: knmi@wzr.pl
Opiekun: prof UG dr hab. Kamila Migdał - Najman, prof UG dr hab. Krzysztof Najman
Koło Naukowe Katedry Inwestycji "Inwestor"
www: http://inwestor.wzr.pl
e-mail: inwestorwzr@gmail.com
Opiekun: dr Krzysztof Kowalke
KNEPO Business Club
www: http://knepo.wzr.pl
e-mail: knepoug@gmail.com
Opiekun: dr Paweł Antonowicz
Koło Naukowe Rachunkowości
www: http://www.audytor.wzr.pl
e-mail: audytor.wzr@gmail.com
Opiekun: prof. dr hab. Jerzy Gierusz, mgr Anna Kamińska- Stańczak, dr Aleksandra Wiercińska
Koło Naukowe Finansów i Bankowości HOSSA
www: http://knfib.wzr.pl
e-mail: knhossa@gmail.com
Opiekun: dr Adam Barembruch, dr Karol Śledzik
Studenckie Koło Naukowe Strateg
www: http://www.knstrateg.pl
e-mail: strateg@univ.gda.pl
Opiekun: dr Piotr Wróbel
Koło Naukowe Systemów Informatycznych "e-xpert"
www: http://e-xpert.pl
e-mail: knsi@e-xpert.pl
Opiekun: dr Michał Kuciapski
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania