Strona główna » Wydział » Wolne miejsca pracy
Wydział
Oferty pracy
Aktualizacja: Czwartek, 18 sierpnia 2016 roku, 09:37
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko
Profesora UG
Instytut Organizacji i Zarządzania
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które uzyskały tytuł doktora habilitowanego z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin: nauki o zarządzaniu lub ekonomia), a także spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z dn. 30.08.2005r., nr 164, poz. 1365 z póź. zm.).
 
Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją: podaniem, życiorysem, odpisami dyplomów uzyskania stopni naukowych, informacją o osiągnięciach naukowych (w tym spis publikacji), dydaktycznych i organizacyjnych należy składać w sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania UG Sopot, ul. Armii Krajowej 101 pok.318 w terminie do dnia 7 września 2016r.

W terminie od 12.08 do 22.08 br. prosimy
o składanie dokumentów dot. konkursów ogłoszonych
w Instytucie Organizacji i Zarządzania na stanowisko

profesora UG oraz st. wykładowcy
sali 307 (budynek główny, II piętro).

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko
starszego wykładowcy na okres 2 lat
Instytut Organizacji i Zarządzania
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które uzyskały tytuł doktora z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin: nauki o zarządzaniu lub ekonomia), a także spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z dn. 30.08.2005r., nr 164, poz. 1365).
 
Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją: podaniem, życiorysem, odpisami dyplomów ukończenia studiów oraz uzyskania stopni naukowych, informacją o osiągnięciach naukowych (w tym spis publikacji), dydaktycznych i organizacyjnych należy składać w sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania UG Sopot, ul. Armii Krajowej 101 pok.318 w terminie do dnia 7 września 2016r.

W terminie od 12.08  do 22.08 br. prosimy
o składanie dokumentów dot. konkursów ogłoszonych
w Instytucie Organizacji i Zarządzania na stanowisko

profesora UG oraz st. wykładowcy
w sali 307 (budynek główny, II piętro).

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko
starszego wykładowcy
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone  w  ustawie  o  szkolnictwie  wyższym  z  dnia 27.07.2005r.
(Dz. U. nr 164, poz. 1365, ze zmianami Dz. U.  2011  nr 84 , poz. 455)
 
Kandydaci winni złożyć:
  • podanie
  • życiorys
  • dyplom doktora  nauk ekonomicznych
  • informacje o osiągnięciach naukowych (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.)
  • informacje o dorobku dydaktycznym
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
  • inne ważne informacje ( informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.)
 
Termin złożenia dokumentów w Sekretariacie Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw  (pok. 09)  upływa z dniem 10.09.2016 r.
 
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania