Strona główna » Wydział » Historia
Wydział
Trochę historii o Wydziale ...
Aktualizacja: Środa, 04 czerwca 2014 roku, 15:52
Powołanie Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku było nadrobieniem dystansu, jaki dzielił Gdańsk w stosunku do innych ośrodków akademickich. W okresie międzywojennym powstał projekt utworzenia systemu szkół wyższych na Pomorzu i w Gdyni. Świadczy o tym Memoriał Kuratorium i Zarządu Instytutu Bałtyckiego ze stycznia 1934 roku. Realizowany po wojnie system szkolnictwa wyższego na Wybrzeżu przypomina w ogólnym zarysie propozycję Memoriału.

      Oba wydziały ekonomiczne istnieją od powstania Uniwersytetu. Nosiły one wówczas (1970 rok) nazwy:

 • Wydział Ekonomiki Produkcji
 • Wydział Ekonomiki Transportu
W dniu 1 pażdziernika 1993 roku zmieniły swe nazwy:
 • Wydział Ekonomiki Produkcji na Wydział Zarządzania
 • Wydział Ekonomiki Transportu na Wydział Ekonomiczny
Stało sie to na mocy uchwały Senatu UG podjętej w dniu 27 maja 1993 roku.

     Na wydziale Ekonomiki Produkcji, przed powstaniem Uniwersytetu, działało osiem katedr. W ich miejsce powołano dwa wielozakładowe instytuty.Były to:
 • Instytut Ekonomiki Przemysłu
 • Instytut Finansów i Rachunku Ekonomicznego
Pierwszy obejmował pięć zakładów:
 • Zakład Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
 • Zakład Ekonomiki Przemysłu
 • Zakład Ekonomiki Przemysłu Okrętowego
 • Zakład Ekonomiki Przemysłu Rybnego
 • Zakład Produkcji Przemysłowej i Ładunkoznawstwa
Drugi obejmował sześć zakładów:
 • Zakład Analizy Ekonomicznej
 • Zakład Ekonometrii
 • Zakład Finansów
 • Zakład Organizacji i Przetwarzania Danych
 • Zakład Rachunkowości
 • Zakład Statystyki
     Dalsze zmiany w organizacji Wydziału nastąpiły w 1982 roku. Wówczas na miejsce Instytutu Cybernetyki
 • Analizy Ekonomicznej
 • Ekonometrii
 • Finansów
 • Organizacji Przetwarzania Danych
 • Polityki Ekonomicznej i Planowania
 • Rachunkowości
 • Statystyki
Ponadto powstała Katedra Polityki Ekonomicznej i Planowania.

W 1988 roku w skład Wydziału Ekonomiki Produkcji wchodziły następujące instytuty i katedry.
  Instytut Ekonomiki i Organizacji Produkcji, Zakłady:
 • Ekonomiki i Organizacji Przemysłu
 • Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Rybnego
 • Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Okrętowego
 • Technologii Produkcji Przemysłowej i Ładunkoznawstwa
  Instytut Organizacji i Zarzadzania: Zakłady:
 • Organizacji Przedsiębiorstw
 • Ekonomiki Pracy
 • Ergonomii
 • Podstaw Zarządzania
 • Organizacji Zarządzania w Spółdzielczości
Poza tym na Wydziale istniały katedry:
 • Analizy Ekonomicznej
 • Ekonometrii
 • Finansów
 • Polityki Ekonomicznej i Planowania
 • Organizacji Przetwarzania Danych
 • Rachunkowości
 • Statystyki
 • Zespołowa Ekonomiki i Organizacji Turystyki i Usług

Wydział Ekonomiki Produkcji przekształcony został w Wydział Zarządzania w 1993 roku. W jego skład wchodzą aktualnie:
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakłady:

 • Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Ekonomiki Małej Firmy
 • Ekonomiki Przesiębiorstw Okrętowych
 • Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Katedra Inwestycji;
Katedra Marketingu;
Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakłady:
 • Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • Zarządzania Personelem
 • Ergonomii i Psychologii Organizacji
 • Systemów Zarządzania
 • Strategii i Zarządzania
Katedra Informatyki Ekonomicznej;
Katedra Statystyki;
Katedra Ekonometrii;
Katedra Rachunkowości, Zakłady:
 • Zakład Rachunkowości Finansowej
 • Zakład Rachunkowości Zarządczej
Katedra Finansów;
Katedra Bankowości;
Katedra Finansów Przedsiębiorstw;

W 2008 roku Wydział uzyskał dofinansowanie na realizację projektu "Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe-Dydaktyczne w Sopocie" (umowa nr Z/2.22/I/1.3.1/072/04/U/1/08)  w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne służy przede wszystkim celom nowoczesnego kształcenia studentów i doktorantów Wydziału Zarządzania. Jest także miejscem wielu konferencji, wymiany myśli i dyskusji zarówno środowisk naukowych, jak i biznesowych. Przestronne korytarze i hole o powierzchni 460,9 m2 oraz elementy małej architek­tury na zewnątrz budynku umożliwiają wypoczynek w przerwach między sesjami konferencyjnymi lub innymi zajęciami.

 
  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania